Monday, May 3, 2010

Maklumat KKM

A) MAKLUMAT BERKAITAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
(KKM)

Apa itu KKM?

KKM adalah ringkasan dari 'Kementerian Kesihatan Malaysia'.


Siapakah nama Menteri dan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia?

Menteri Kesihatan Malaysia adalah 'Yang Berhormat Dato' Sri Liow Tiong Lai' dan
Timbalan Menteri Kesihatan adalah 'Yang Berhormat Datuk Rosnah Shirlin bt Haji
Abdul Rashid Shirlin'.


Apakah VISI KKM?

VISI KKM adalah 'Negara mengembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik'.


Apakah MISI KKM?

MISI KKM adalah 'memastikan kesihatan rakyat ditahap maksima dan berkualiti'.

Sebutkan antara Kempen KKM?

'KAMI SEDIA MEMBANTU'


'TAK NAK'


Apakah MOTTO KKM?

Penyayang, Profesionalisme, Kerja Berpasukan


----------------------

Penemuduga akan minta anda terangkan tentang apa yang anda faham tentang KKM, JTMP (JuruTeknologi Makmal Perubatan), atau tentang TAK NAK atau Kerja Berpasukan. Penemuduga ingin menguji sejauh mana anda faham dengan apa yang anda minta dan seterusnya anda akan bekerja bersama mereka.

Mereka juga mungkin meminta anda menerangkannya dalam bahasa inggeris.

No comments:

Post a Comment